Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Veri Sorumlusu: Amasya Üniversitesi

Adresimiz: Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. Milli Hakimiyet Yerleşkesi No:4/3

E-Posta:kvkk@amasya.edu.tr

KEP: amasyauniversitesi@hs01.kep.tr