is_veri

 

KVKK Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulmasında Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ