Image (2)

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ